Obavijest

Otvoreno radno mjesto

Tražimo kvalificiranog ili priučenog mesara za rad u preradi klaonice u Klanjcu.

Kontakt: Franjo Josip Borošak 098 9685 331